HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Verkkokaupan aaskla.fi henkilötietojen rekisterinpitäjä on Aaskla Medical OY (Y-koodi: 3398661-1) osoitteessa Urho Kekkonen katu 4-6 E, 00100 HELSINKI, puhelin: +358 40 758 2824 ja sähköposti info@aaskla .fi.

Mitä henkilötietoja käsitellään?

  • nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;
  • tavaroiden toimitusosoite;
  • pankkitilin numero;
  • tavaroiden ja palveluiden kustannukset ja maksuihin liittyvät tiedot (ostohistoria);
  • asiakastuen tiedot.

Mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään?

Henkilötietoja käytetään asiakkaiden tilausten käsittelyyn ja tavaroiden toimittamiseen.

Ostohistoriatietojen (ostopäivä, tuote, määrä, asiakastiedot) avulla luodaan yleiskuva ostetuista tuotteista ja palveluista sekä analysoidaan asiakkaiden mieltymyksiä.

Pankkitilinumeroa käytetään maksujen palauttamiseen asiakkaalle.

Henkilötietoja, kuten sähköpostiosoitetta, puhelinnumeroa, asiakkaan nimeä käsitellään tavaroiden ja palvelujen toimittamiseen (asiakastukeen) liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi.
Verkkokaupan käyttäjän IP-osoitetta tai muita verkkotunnisteita käsitellään verkkokaupan tarjoamista tietoyhteiskuntapalveluna ja verkkokäyttötilastoja varten.

Vastuullisena henkilötietojen käsittelijänä toimii Aaskla Medical OY, joka siirtää maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot valtuutetulle käsittelijälle Montoniolle.

Oikeusperusta

Henkilötietoja käsitellään asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen täyttämiseksi.

Henkilötietoja käsitellään lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi (esim. kirjanpito ja kuluttajariitojen ratkaiseminen).

Vastaanottajat, joille henkilötietoja siirretään

Henkilötietoja siirretään verkkokaupan asiakastukeen ostojen ja ostohistorian hallintaa sekä asiakasongelmien ratkaisemista varten.

Nimi ja puhelinnumero välitetään asiakkaan valitsemalle kuljetuspalvelun tarjoajalle ja/tai tavaran toimittajalle, jos toimittaja on tavaran lähettäjä. Mikäli tavarat toimitetaan kuriirin välityksellä tai jos asiakas tilaa tavarat postista, välitetään yhteystietojen lisäksi myös asiakkaan osoite.

Jos verkkokaupan kirjanpidon suorittaa palveluntarjoaja, henkilötiedot siirretään palveluntarjoajalle kirjanpitotoimintaa varten.
Henkilötietoja voidaan siirtää tietotekniikan palveluntarjoajille, jos se on tarpeen verkkokaupan toimivuuden tai tietopalvelun toimivuuden varmistamiseksi.

Tietoturva ja pääsy tietoihin

Henkilötietoja säilytetään radicenter.ee palvelimille, jotka sijaitsevat Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan talousalueeseen liittyneiden maiden alueella. Tietoja voidaan siirtää maihin, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on arvioinut riittäväksi, sekä Privacy Shield -kehykseen kuuluville yrityksille.

Verkkokaupan työntekijöillä on pääsy henkilötietoihin, joilla on pääsy henkilötietoihin verkkokaupan käyttöön liittyvien teknisten ongelmien ratkaisemiseksi ja asiakaspalvelun tarjoamiseksi.

Verkkokauppa toteuttaa asianmukaisia ​​fyysisiä, organisatorisia ja IT-suojaustoimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, katoamiselta, muuttamiselta tai luvattomalta käytöltä ja luovuttamiselta.

Henkilötietojen siirto verkkokaupan valtuutetuille käsittelijöille (esim. kuljetuspalvelun tarjoajalle ja tietoisännöille) tapahtuu verkkokaupan ja valtuutettujen käsittelijöiden kanssa tehtyjen sopimusten perusteella. Valtuutetut käsittelijät ovat velvollisia varmistamaan asianmukaiset suojatoimenpiteet henkilötietoja käsitellessään.

Henkilötietojen tarkasteleminen ja korjaaminen

Henkilötietoihin voi tutustua ja niihin voi tehdä korjauksia verkkokaupan käyttäjäprofiilissa. Jos ostos on tehty ilman käyttäjätunnusta, voit tutustua henkilötietoihin asiakaspalvelun kautta.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos henkilötietojen käsittely tapahtuu asiakkaan suostumuksen perusteella, asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun sähköpostitse.

Säilytys

Verkkokaupan asiakastilin sulkemisen yhteydessä henkilötiedot poistetaan, paitsi tapauksissa, joissa kyseisten tietojen säilyttäminen on tarpeen kirjanpitoa tai kuluttajariitojen ratkaisemista varten.

Jos ostos tehdään verkkokaupassa ilman asiakastiliä, ostohistoriaa säilytetään kolme vuotta.

Maksuihin ja kuluttajariitoihin liittyvissä riita-asioissa henkilötietoja säilytetään, kunnes vaatimus on täytetty tai vanhentumisaika päättyy.

Kirjanpitoon tarvittavia henkilötietoja säilytetään seitsemän vuotta.

Poista

Henkilötietojen poistamiseksi sinun tulee ottaa yhteyttä asiakastukeen sähköpostitse. Poistopyyntöön vastataan viimeistään kuukauden kuluessa ja tietojen poistamisaika tarkentuu.

Siirtää

Sähköpostitse lähetettyyn henkilötietojen siirtopyyntöön vastataan viimeistään kuukauden kuluessa. Asiakastuki tunnistaa henkilöllisyyden ja ilmoittaa siirrettävistä henkilötiedoista.

Suoramarkkinointiviestit

Sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa käytetään suoramarkkinointiviestien lähettämiseen, mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa. Mikäli asiakas ei halua vastaanottaa suoramarkkinointiviestejä, tulee hänen valita sähköpostin alatunnisteesta vastaava viite tai ottaa yhteyttä asiakastukeen.

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia (profilointia) varten, asiakkaalla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa alku- ja jatkokäsittelyä, mukaan lukien suoramarkkinointiin liittyvä profiilianalyysi, ilmoittamalla siitä asiakastukeen e. -posti (oleelliset tiedot on annettava selkeästi ja erillään kaikista muista tiedoista).

Argumenttien ratkaiseminen

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät erimielisyydet ratkaistaan ​​asiakastuen kautta (sähköposti: info@aaskla.fi). Valvontaviranomainen on Viron tietosuojatarkastus (info@aki.ee).